قسمت ششم آموزش سامانه پیامک به شرح زیر می باشد.

ارسالی:
در این قسمت می توانید کلیه پیامکهای ارسالی خود را مشاهده نمایید.
ارسال های انبوه (پیامک های ارسال شده از ماژول های ارسال تدریجی، ارسال انبوه، منطقه ای هدفمند، کدپستی ها، سن و جنسیت و نیازمندی) در این قسمت قابل ملاحظه و گزارش گیری نمی باشند و بدین منظور باید به همان ماژول ها مراجعه نمود. توضیحات تکمیلی در این خصوص در قسمت گزارش گیری وجود دارد.
همانطور که ملاحظه می نمایید کلیه ارسال های انجام شده در این قسمت لیست شده است و اولین سطر، نشاندهنده آخرین ارسال می باشد.
در هر سطر، اطلاعاتی شامل متن پیامک، تاریخ و ساعت ارسال آن، شماره ای که ارسال از آن انجام شده، میزان اعتبار کسر شده از موجودی پنل بابت ارسال، گیرنده یا گیرندگان و کد پیامک قابل نمایش است.


در هر سطر در قسمت گیرنده، یکی از موارد زیر قابل مشاهده می باشد:
نام و نام خانوادگی: این در حالتی است که مخاطب این پیامک تنها یک نفر باشد و شماره آن شخص در دفترچه تلفن قبلا ًذخیره
شده باشد.
شماره موبایل: در این حالت نیز مخاطب پیامک تنها یک نفر بوده ولی شماره آن شخص در دفترچه تلفن ذخیره نشده است.
شماره ها: این مورد در حالتی نمایش داده می شود که مخاطبین پیامک بیش از یک نفر باشند.
در دو مورد اول با کلیک بر روی نام و نام خانوادگی مخاطب و یا شماره موبایل مخاطب، صفحه ای باز می شود که در آن کلیه محاوراتی که از طریق پیامک با آن صورت گرفته نمایش داده می شود. در انتهای همان صفحه امکان ارسال پیامک پاسخ نیز وجود دارد.

 

 

با کلیک بر روی گزینه می توانید از وضعیت دلیوری ارسال انجام شده آگاه شوید.
علامت نشان دهنده آن است که هنوز عمل گزارشگیری و بازگشت هزینه برای این رکورد از ارسال انجام نشده است و علامت نشان دهنده آن است که وضعیت دلیوری مشخص و بازگشت هزینه انجام شده است.
با انتخاب در انتهای هر سطر، می توانید همان متن پیامک را برای دیگران ارسال نمایید.
با کلیک بر روی آیکن پیامک برای شماره هایی که ارسال نشده، مجدداً ارسال خواهد شد.
با کلیک بر روی آیکن ، جزئیاتی شامل تعداد بخش های پیامک، فلش بودن ، خوانده شده، فارسی یا انگلیسی بودن آن و میزان اعتبار کسر شده بابت پیامک های ارسالی نمایش داده خواهد شد.

 

حذف شده:
در این قسمت پیامکهای حذف شده را میتوانید ببینید، یعنی اگر پیامی را از قسمت ارسالی یا دریافتی حذف نمایید به طور خودکار به این قسمت منتقل می شود و در صورت حذف پیام ها از این بخش، پیامها به صوررت دائمی حذف خواهند شد.
(این ماژول مشابه سطل آشغال ویندوز عمل می کند.)بازگشت اعتبار پیامک های نا موفق :
تمامی بازگشت هزینه های پیامک های ناموفق با توجه به خطی که ارسال از آن انجام شده است به صورت خودکار توسط سیستم انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است در مورد کلیه خطوط، هزینه ای بابت بلک لیست از پنل کسر نمی شود.
در مورد سایر هزینه هایی که عودت داده می شود، در مورد هر پیش شماره بدین صورت است که:

در خطوط با پیش شماره 021 ، 1000 ،3000، 5000 هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات در ابتدای ارسال بازگشت داده خواهد شد.
در مورد خطوط DeliveryBase، 2000 تنها بابت پیامک های رسیده به گوشی مخاطب، هزینه از پنل کسر می شود.
در تمامی مواردی که قصد دارید پس از ارسال، فایل گزارش را دریافت نمایید، لازم است به زمان مناسب برای این کار توجه داشته باشید.
از جمله اینکه:
در مورد همه ارسالها بهتر است حداقل 11دقیقه از زمان ارسال بگذرد مخصوصاً در مورد خطوط 2111می بایست بین 28 تا 72 ساعت بعد از ارسال، دریافت فایل گزارش انجام شود. در مورد سایر خطوط پنج تا شش ساعت بعد از ارسال برای دریافت فایل گزارش، زمان مناسبی است.
لازم به ذکر است در هر زمان از روز، ارسال انجام شده باشد،فایل گزارش به صورت خودکار توسط سیستم در ساعت 28بروزرسانی می شود و عودت هزینه ها طبق قوانین اپراتور ها بازگشت داده خواهد شد.
نحوه گزارشگیری
در مورد حداکثر زمانی که برای دریافت فایل گزارش فرصت دارید لازم به ذکر است که گزارش ها به صورت هفتگی پاک می شوند، پس، قبل از گذشت یک هفته از زمان ارسال، باید دانلود گزارش را انجام دهید. البته در مورد خطوط 0333و 371دریافت فایل گزارش باید حداکثر تا 28ساعت پس از ارسال انجام شود، در غیر اینصورت گزارش توسط اپراتور حذف خواهد شد.نوع اول گزارشگیری از ارسال پیامک های انبوه:
این نوع، مربوط به ارسال های انبوهی است که از ماژول های ارسال تدریجی، منطقه ای-هدفمند، ارسال انبوه، کدپستیها و پیامک نیازمندی انجام می شود. به خاطر دارید که بعد از انجام ارسال از ماژولهای نامبرده، رکورد ارسالی ثبت می شد. نحوه دریافت فایل گزارش در ماژول های مذکور مشابه یکدیگر می باشد که توضیحات لازم در هر مورد را ارائه خواهیم داد.
دریافت فایل گزارش از ارسال انبوه و کدپستی ها:
با مراجعه به ارسال انبوه، علاوه بر ارسالهای انجام شده از این ماژول، رکورد ارسالهای انجام شده از ماژولهای کدپستی نیز در لیست موجود، نمایش داده می شود. بنابراین گزارش ارسالهای انجام شده از ماژولهای ارسال انبوه و کدپستی ها، با مراجعه به صفحه مربوط به ماژول ارسال انبوه قابل دریافت می باشند.

 

 

همیشه اولین سطر، مربوط به آخرین ارسال می باشد. در هر سطر عنوان، شامل عبارت تعیین شده برای تفکیک ارسال های مختلف از یکدیگر می باشد. با کلیک بر روی عنوان می توان جزئیات ارسال را مشاهده نمود.

 

 

شماره فرستنده، نشان دهنده خط انتخابی برای انجام ارسال می باشد، در قسمت متن پیامک، متن پیامک ارسالی و در قسمت بخش، چند بخشی بودن پیامک را ملاحظه خواهید نمود. زمان ارسال، تاریخ و ساعت انجام ارسال را مشخص می نماید. تعداد هم بیان کننده، تعداد کل شماره هائیست که برای آنها پیامک فرستاده شده است. قسمت ارسال شده، یعنی از تعداد کل شماره ها به چند شماره ارسال انجام شده و قسمت ارسال نشده یعنی از تعداد کل شماره ها به چند شماره ارسال انجام نشده است.


قسمت
وضعیت ارسال شامل یکی از این موارد می باشد:
منتظر تایید: یعنی پیامک ارسال شده منتظر تایید می باشد. در صورت عدم تایید علت در قسمت توضیحات نوشته می شود.
منتظر ارسال: یعنی پیامک تایید شده و در لیست ارسال قرار دارد.
در حال ارسال: یعنی پیامکها در حال ارسال می باشند.
ارسال شده: یعنی ارسال پیامک ها به اپراتور انجام شده است.
ارسال نشده: یعنی پیامک ها به اپراتور ارسال نشده که در این حالت هزینه ای کسر نخواهد شد.
وضعیت هم، فعال یا غیر فعال بودن ارسال را مشخص می کند. کد تخصیص داده شده به هر ارسال هم در قسمت کد درج می شود.
برای به روز شدن وضعیت اطلاعات این صفحه و آخرین تغییرات روی آیکن به روز رسانی کلیک نمایید.
برای دانلود گزارش ارسال باید روی این آیکن کلیک کرد و وضعیت ارسال و تحویل پیامک را برای تک تک شماره ها دید. البته اگر تیک عبارت
"دانلود گزارش به همراه گزارش تحویل باشد (انتخاب این گزینه باعث افزایش زمان ایجاد گزارش خواهد شد)" را برداریم، در گزارش دریافت شده فقط می توانیم وضعیت ارسال را ببینیم و وضعیت تحویل نمایش داده نخواهد شد.
گزارش دریافتی یک فایل اکسل می باشد که داخل آن شماره گیرنده، تاریخ و ساعت ارسال، وضعیت ارسال و وضعیت تحویل پیامک به مخاطبین، کاملاً مشخص است.
وضعیت تحویل شامل یکی از موارد،
رسیده به گوشی، نرسیده به گوشی، رسیده به مخابرات، نرسیده به مخابرات و نامشخص میباشد.
از آیکن ، زمانی استفاده می شود که بخواهید به شماره هایی که وضعیت ارسال آنها، ارسال نشده بود، مجدداً ارسال انجام دهید. از آیکن هم برای حذف رکورد ارسال استفاده می شود. دقت داشته باشید که اگر قبل از زمان تعیین شده برای ارسال، رکورد آن را حذف نمایید، تضمینی برای عدم ارسال وجود ندارد و ارسال در زمانی که تنظیم کرده بودید انجام می شود. پس اگر قصد لغو ارسال را دارید حتماً با بخش پشتیبانی
هماهنگ نمایید.


دریافت فایل گزارش از ارسال منطقه ای، هدفمند:
پس از ارسال پیامک از این ماژول، رکورد ارسال انجام شده، داخل همین قسمت نمایش داده می شود. در این رکورد اطلاعات دیگری مثل شاخه انتخابی و ردیف هم مشاهده می شود.

 

 

اگر نحوه ارسال بصورت تصادفی انتخاب شده باشد، مقدار ردیف صفر می باشد و اگه بصورت ترتیبی انتخاب شده باشد، مقدار ردیف، مقداری خواهد بود که زمان ارسال تنظیم شده است.
در این ماژول با کلیک روی آیکن ویرایش می توان پیامک ارسالی را ویرایش نمود. البته این گزینه زمانی قابل استفاده است که برای ارسال خود زمانی را در آینده تنظیم کرده باشید و هنوز زمان تنظیم شده فرا نرسیده باشد. با انجام هرگونه تغییر، پیامک مجدداً منتظر تایید قرار میگیرد. سایر قسمت ها و آیکن های موجود مشابه مواردیست که در نحوه دریافت فایل گزارش از ارسال انبوه ارائه شد.
بعد از دریافت فایل گزارش اگر شماره ها کامل نمایش داده نشود به دلیل عدم داشتن مجوز برای مشاهده شماره ها می باشد
.

دریافت فایل گزارش از ارسال تدریجی:
داخل رکورد ارسالی که در این قسمت ثبت می شود، علاوه بر تعداد کل شماره های انتخابی، تعداد شماره های هر بسته نیز نمایش داده میشود.

 

 

در ستون ارسال بعد، تاریخ و ساعت انجام ارسال بسته بعدی با توجه به تنظیماتی که برای ارسال بصورت تدریجی انجام شده است، نمایش داده می شود. پس از پایان ارسال، ساعت و تاریخ آخرین بسته ای که ارسال شده، در این قسمت نمایش داده خواهد شد.
جهت دریافت فایل گزارش ارسال ابتدا روی این آیکن کلیک می نمایید.
از آنجا که در این ماژول شماره های مخاطبین در بستهها تقسیم بندی شده و هر کدام جداگانه ارسال شده اند، در این قسمت، پس از ارسال هر بسته، برای آن یک رکورد مجزا ایجاد می شود
.

 

 

زمان ارسال، تعداد ارسال شده و ارسال نشده و وضیت ارسال هر بسته بصورت تفکیک شده نمایش داده می شود. برای هر بسته روی این آیکن کلیک می نمایید تا فایل گزارش ارسال و دلیوری آن را دانلود نمایید.


گزارش گیری از ارسال پیامک نیازمندی:
همانطور که ملاحظه می شود بین آیکن های انتهای هر رکورد ،آیکن دریافت شماره وجود دارد.

 

 

زمانیکه روی آیکن دریافت دانلود گزارش ارسال کلیک شود به جای فایل اکسل، یک فایل متنی دریافت می شود که شامل کدهای 12رقمی به تعداد شماره های ارسالی می باشد.
هر کدام از این کدهای شناسه را باید کپی نمود و با وارد کردن در قسمت دریافت شماره، به همراه تصویر امنیتی، زمان ارسال، وضعیت ارسال و تحویل را مشاهده کرد. دقت داشته باشید که در این ماژول شماره ها بصورت کامل نمایش داده نخواهد شد.

 


نوع دوم گزارشگیری از ارسال پیامک:
این نوع، مربوط به ارسال های انجام شده از کلیه ماژول ها غیر از ماژول های ارسال انبوه معرفی شده در نوع اول می باشد.
برای دریافت گزارش ارسال در این موارد، کافیست به بخش پیام ها مراجعه نموده و با انتخاب قسمت ارسالی لیست ارسال های خود را مشاهده و عمل گزارش گیری را انجام دهید.
در هر سطر در قسمت گیرنده، یکی از این موارد قابل مشاهده می باشد:نام و نام خانوادگی: این در حالتی است که مخاطب این پیامک تنها یک نفر باشد و شماره آن شخص در دفترچه تلفن قبلا ًذخیره شده باشد.
شماره موبایل: در این حالت نیز مخاطب پیامک تنها یک نفر بوده ولی شماره آن شخص در دفترچه تلفن ذخیره نشده است.
شماره ها: این مورد در حالتی نمایش داده می شود که مخاطبین پیامک بیش از یک نفر باشند.
در دو مورد نام و نام خانوادگی و شماره موبایل، این مقادیر به رنگ سبز یا قرمز دیده می شوند. سبز بودن آنها بدین معنی می باشد که ارسال به آنها انجام شده و قرمز بودنشان به این معنی است که ارسال به آنها به هر دلیلی انجام نشده است (بعنوان نمونه، ممکن است آن شماره موبایل جزو بلک لیست باشد). برای مشاهده وضعیت ارسال و وضعیت تحویل بصورت دقیق باید روی آیکن لامپ کنار آنها کلیک نمود. در صفحه ای که باز می شود، ملاحظه می کنید که اگر رنگ آن سبز بود در این قسمت هم وضعیت ارسال، ارسال شده و در صورتی که رنگ آن قرمز بود، وضعیت ارسال، ارسال نشده نمایش داده می شود.

 

 

سیستم به صورت خودکار 7دقیقه پس از ارسال . در قسمت وضعیت تحویل یکی از عبارات رسیده به گوشی، نرسیده به گوشی، رسیده به مخابرات، نرسیده به مخابرات یا نامشخص نمایش می دهد. مسلماً در حالتی که وضعیت ارسال، ارسال نشده باشد، وضعیت تحویل رسیده به مخابرات و رسیده به گوشی نخواهد بود.
با کلیک روی خروجی اکسل می توان گزارش ارسال را در یک فایل اکسل دریافت نمود و یا با کلیک روی گزینه چاپ، پرینت آن را تهیه نمود. برای حالتی که در قسمت گیرنده عبارت شماره ها وجود دارد، برای دریافت گزارش ارسال، روی شماره ها کلیک کنید تا وارد صفحه مربوط به دریافت گزارش خودش شوید. بقیه مراحل مشابه مواردی می باشد که توضیح داده شد.