کاربرد سامانه پیامک مهرنگار ایرانیان برای نشریه ها به شرح زیر می باشد.

1- دريافت سوژه و عناوين مورد علاقه خوانندگان براي چاپ در شماره بعدي.
2- دريافت مطالب کوتاه و دل نوشته هاي خوانندگان براي چاپ
3- اعلام فرارسيدن زمان تمديد اشتراک(مشترک گرامي، اشتراک شما اين ماه پايان مي يابد)
4- ترغيب علاقمندان نشريه براي خواندن شماره بعدي از طريق ارسال عناوين مطالب نشريه کمي پيش از انتشار آن.
5- اعلام انتشار و زمان توزيع شماره جديد به خوانندگان(شماره جديد منتشر شد، ويژه نامه نوروزي را از روزنامه فروشي ها بخواهيد)
6- برگزاري مسابقه پيامکي :مطرح کردن سوال در مجله يا نشريه يا روزنامه و گرفتن پاسخ و قرعه کشي از طريق نرم افزار .
7- برگزاري نظرسنجي پيامکي(به نظر شما کدام بخش نشريه جذاب تر است؟ 1- مصاحبه ويژه 2- گزارش 3- سرگرمي 4- نگارخان)
8- ارسال پيام تبريک و تهنيت در مناسبت ها(امکان تبريک در مناسبتهاي خاص يا عمومي از جمله تبريک تولد مخاطبين در تاريخ هاي ثبت شده
9- جذب اسپانسر مالي و کسب درآمد(ارسال پيامک جهت دعوت از شرکتهايي که ميتوانند به عنوان اسپانسر نشريه شما عمل نمايند )
10- ارسال اخبار به شهروندان
11- صندوق پيامکهاي مخاطبان براي بخش خبرنگاران -مديرمسول -سردبير(نظرسنجي يا انتقادات و پيشنهادات براي اين بخش ها)
12- ارسال اخبار فوري -اخبار سراسري -اخبار محلي -خلاصه اخبار
13- ارسال اخبارهاي هر بخش با استفاده از ماژول پاسخگويي خودکار (مثلا بخش اجتماعي-ورزشي و ...)
14- ارسال جواب جداول مطرح شده در روزنامه ها و نشريات
15- ارسال قيمتهاي سهام -ارز -سکه و ...