کاربرد سامانه پیامک مهرنگار ایرانیان برای بیمارستان ها و کلینیک های خدمات پزشکی به شرح زیر می باشد.

1- سيستم نوبت دهي به بيمار
2- اعلام نتايج ازمايش با سيستم پاسخگويي خودکار(ارسال کد ازمايش به شماره ****3000 و دريافت پاسخ يا اعلام زمان آماده شدن جواب يا ...)
3- اعلام هزينه ترخيص بيمار به صورت کلي
4- اعلام درج دستورات پزشکي-يادداشتهاي پرستاري(نکات پرستاري که بايد همراه رعايت کنه) به شماره همراه بيمار
5- اعلام وضعيت بهبود بيمار و مشخص کردن مراجعه بعدي به پزشک مورد نظر بعد از ترخيص
6- دستورات لازم براي مصرف دارو توسط بيمار و توصيه هاي لازم براي ايام بعد از ترخيص
7- ايجاد بخش نظر سنجي در خصوص خدمات قابل ارائه.
8- پيشنهادات و انتقادات نسبت به خدمات بيمارستان و بخش هاي مربوطه اعم از اي سي يو -سي سي يو -پرستاري -و ....
9- ارسال پيامك براي پرسنل و همكاران بيمارستاني به مناسبت ايام ملي و مذهبي
10- ارسال پيام در مورد اعمال تغييرات احتمالي در شيفت بندي پرسنل
11- ارسال پيامك بصورت روزانه يا هفتگي در قالب پيامهاي فرهنگي و ..