کاربرد سامانه پیامک مهرنگار ایرانیان برای آموزشگاه های رانندگی به شرح زیر می باشد.

• شناسایی و بررسی نیازها و امکانات آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیامک
• بهره گیری ازسامانه پیام کوتاه جهت تشویق افراد برای ثبت نام در آموزشگاه رانندگی
• اعلام شرایط ثبت نام برای متقاضیان آموزش رانندگی
• ارسال و دریافت پیام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیان
• ایجاد ارتباط دو طرفه بین متقاضیان و آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام
• اعلام شروع کلاسهای تئوری/عملی از طریق سامانه اس ام اس
• تهیه و جمع آوری آمار ثبت نام/قبولی ویا چند دوره ای بودن متقاضیان از طریق پنل اس ام اس
• ارسال اس ام اس هشداری و آموزشی برای متقاضیان و رانندگان
• اطلاع رسانی پیامکی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و تغییر ساعات کلاس
• رسیدگی به درخواستهای واصله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
• ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای متقاضیان و رانندگان آموزشگاه
• سازماندهی و گروه بندی متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
• معرفی خدمات و امکانات آموزشگاه به عموم از طریق پنل ارسال اس ام اس
• برگزاری نظرسنجی پیامکی جهت پیش برد اهداف آموزشگاه رانندگی
• ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات