کاربرد سامانه پیامک مهرنگار ایرانیان برای فرهنگسراها به شرح زیر می باشد.

• اطلاع رسانی جهت ثبت نام دوره های جدید آموزشی.
• اطلاع رسانی جهت برگزاری همایش ها و سمینار ها.
• اطلاع رسانی جهت تغییر برنامه کلاس ها به هنر جویان.
• برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری.
• ارسال پیامک های تبلیغاتی جهت فرهنگسرا.
• اطلاع رسانی جهت نمایشگاه های حاضر در فرهنگسرا.
• ارسال اتوماتیک پیامک تبریک به مناسبات مختلف نظیر تاریخ تولد و ازدواج و…
• اطلاع رسانی جهت برگزاری نظرسنجی در رابطه با دوره های فرهنگی و هنری.
• دریافت انتقادات و پیشنهادات و شکایات هنر جویان .
• برقراری ارتباطی سریع و دو طرفه با مخاطبان .
•با جمع آوری یک پایگاه داده ای از مشتریان و علاقمندی های آنها با استفاده از یک پیامک آنها را از کتابهای چاپ شده در حوزه علاقمندی ایشان مطلع نمایید.
• پس ازخروج ثبت نام کنندگان میتوانید پیامکی حاوی تشکرازحسن انتخاب شما برای وی ارسال کنید.
• ارسال آخرین اطلاعیه ها به هنر جویان و کارمندان .
• توانمدی شما را جهت ارائه خدمات به هنر جویان را چندین برابر می کند.
• برگزاری مسابقات فرهنگی بدون نیاز به ارسال پستی جوابها