کاربرد سامانه پیامک مهرنگار ایرانیان برای دفاتر خدمات ارتباطی به شرح زیر می باشد.

• اطلاع رسانی جهت ارسال شماره پیگیری مرسوله پستی به مشتریان
• ارسال پيام تبريك به مناسبتهاي خاص به مشتريان
• اطلاع رساني به مشتريان و متقاضيان در مورد خدمات جديد پستی
• ارتباط دو طرفه با مشتري و دريافت پيشنهادات و نظرات مشتري
• برگزاري نظرسنجي و مسابقات
• اطلاع رسانی جهت ثبت نام سیم کارت های جدید
• اطلاع رسانی جهت ارائه سرویس های ویژه