تفاوت میان اس ام اس تبلیغاتی و اس ام اس خدماتی در محتوا و جامعه هدف آنهاست در اس ام اس تبلیغاتی محتوا تبلیغاتی و برای تبلیغ کالا و محصولی ارسال صورت میگردد همانند تبلیغات آژانس های هواپیمایی اما در اس ام اس خدماتی محتوا بر اساس خدمت و درخواست فرد است.

به طور مثال از اس ام اس های خدماتی، ارسال پیام برداشت وجه از حساب و یا پیام های همانند کنسلی جلسه و کلاس درسی و یادآوری تمدید بیمه …

از دیگر تفاوتها، جامعه هدف و مخاطبین می باشد:

در اس ام اس های تبلیغاتی مخاطبین بر اساس مناطق و دیتابیس های مختلف انتخاب می شوند اما در ارسال پیام های خدماتی به درخواست مخاطب پیام برای آنها ارسال میگردد.

هم اکنون با شکایات فراوانی که از سوی دریافت کنندگان پیامک های تبلیغاتی به اپراتورها جهت دریافت  پیامک تبلیغاتی صورت گرفته اپراتور ها امکانی فراهم آورده اند تا آن عده از کسانی که تمایل به دریافت پیام و یا اس ام اس تبلیغاتی ندارند با ارسال کدی دریافت پیامک تبلیغاتی خود را مسدود نمایند اما زمانی که دریافت پیامک تبلیغاتی کاربر مسدود می شود بسیاری از پیام های ارزشمند خدماتی را از برخی از موسسات و ارگان ها دریافت نمی کنند چرا که موسسه مورد نظر می بایست تعهد نامه‌ای مبنی بر خدماتی بودن پنل پیامک خود برای اپراتور ارسال نمایند تا سامانه پیامکی موسسه و یا شرکت و فروشگاه قادر به ارسال پیام خدماتی به شماره های مسدود تبلیغاتی باشد اما بسیاری از این موسسه‌ها و شرکت ها نامه و تعهدنامه خود را برای اپراتور ها ارسال ننموده‌اند به همین دلیل قادر به ارسال پیامک خدماتی به شماره های مسدود دریافت پیامک نمی باشند.

با توجه به اهمیت اس ام اس در تبلیغات از نظر سرعت و هزینه و تاثیر گذاری آن بسیاری از افراد به تعهدنامه‌ های خود جهت استفاده خدماتی پایبند نبوده و به جای اینکه از سامانه خود جهت ارسال پیام خدماتی استفاده نمایند اس ام اس تبلیغاتی ارسال نموده‌اند و همین امر باعث شده تا اپراتور های تلفن همراه در دفعات مختلف بسیاری از سامانه‌های پیامکی را از حالت خدماتی خارج و یا مسدود نماید که در این میان خشک و تر با هم سوختند اما با تمام این راهکارها پیام های تبلیغاتی باز هم در حال ارسال هستند و چیزی هم از شکایات به اپراتورها کاسته نشده است.

پس از اینکه بسیاری از سامانه‌ها که اس ام اس های تبلیغاتی ارسال مینمودند مسدود شدند ارسال کنند گان پیام های تبلیغاتی به ارسال از سیم کارت روی آوردن چون که پیام های که از شماره خط موبایل ارسال می شوند به تمام خطوط ارسال می شوند حتی آنهایی که دریافت پیام تبلیغاتی خود را مسدود نموده‌اند، در این روش اپلیکیشن بر روی موبایل فرد نصب می شود که امکان ارسال اس ام اس را از خط و سیم کارت موبایل فراهم می آورد.